کمترین: 
12378.6
بیشترین: 
12378.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12378.6
زمان: 
11/30 09:10
قیمت دینار کویت امروز 30 بهمن 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 30 بهمن 1396 , 12378.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 09:10","price":12378.6}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398