کمترین: 
478.1
بیشترین: 
478.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
478.1
زمان: 
11/30 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 30 بهمن 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 30 بهمن 1396 , 478.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 09:10","price":478.1}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398