کمترین: 
466.6
بیشترین: 
466.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
466.6
زمان: 
11/30 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 30 بهمن 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 30 بهمن 1396 , 466.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 09:10","price":466.6}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398