کمترین: 
4004
بیشترین: 
4004
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4004
زمان: 
11/30 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 30 بهمن 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 30 بهمن 1396 , 4004 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 09:10","price":4004}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398