کمترین: 
2962.7
بیشترین: 
2962.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2962.7
زمان: 
11/30 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 30 بهمن 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 30 بهمن 1396 , 2962.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 09:10","price":2962.7}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398