کمترین: 
3492.5
بیشترین: 
3492.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3492.5
زمان: 
11/30 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 30 بهمن 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 30 بهمن 1396 , 3492.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 09:10","price":3492.5}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398