کمترین: 
585.8
بیشترین: 
585.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
585.8
زمان: 
11/30 09:10
قیمت یوان چین امروز 30 بهمن 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 30 بهمن 1396 , 585.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 09:10","price":585.8}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398