کمترین: 
5214.9
بیشترین: 
5214.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5214.9
زمان: 
11/30 09:10
قیمت پوند امروز 30 بهمن 1396
قیمت پونددر تاریخ 30 بهمن 1396 , 5214.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 09:10","price":5214.9}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398