کمترین: 
4613.6
بیشترین: 
4613.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4613.6
زمان: 
11/30 09:10
قیمت یورو امروز 30 بهمن 1396
قیمت یورودر تاریخ 30 بهمن 1396 , 4613.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 09:10","price":4613.6}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398