کمترین: 
3715
بیشترین: 
3715
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3715
زمان: 
11/30 09:10
قیمت دلار امروز 30 بهمن 1396
قیمت دلاردر تاریخ 30 بهمن 1396 , 3715 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 09:10","price":3715}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398