کمترین: 
945
بیشترین: 
959.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
950
زمان: 
11/30 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 30 بهمن 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 30 بهمن 1396 , 950 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 00:30","price":955.3},{"date":"1396/11/30 01:00","price":949},{"date":"1396/11/30 05:00","price":953.12},{"date":"1396/11/30 08:00","price":947.39},{"date":"1396/11/30 08:30","price":945.82},{"date":"1396/11/30 09:30","price":951.23},{"date":"1396/11/30 10:00","price":945},{"date":"1396/11/30 10:30","price":948},{"date":"1396/11/30 11:00","price":947.7},{"date":"1396/11/30 11:30","price":954},{"date":"1396/11/30 12:00","price":956},{"date":"1396/11/30 12:30","price":954.45},{"date":"1396/11/30 13:00","price":950},{"date":"1396/11/30 13:30","price":950.84},{"date":"1396/11/30 14:00","price":959.19},{"date":"1396/11/30 14:30","price":959},{"date":"1396/11/30 15:00","price":955},{"date":"1396/11/30 15:30","price":956},{"date":"1396/11/30 16:00","price":954.95},{"date":"1396/11/30 16:30","price":959.7},{"date":"1396/11/30 20:00","price":957.99},{"date":"1396/11/30 20:30","price":951},{"date":"1396/11/30 23:00","price":956.36},{"date":"1396/11/30 23:30","price":950}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399