کمترین: 
659470
بیشترین: 
691846
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
659470
زمان: 
11/30 00:15
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 30 بهمن 1396
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 30 بهمن 1396 , 659470 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 00:05","price":691846},{"date":"1396/11/30 00:15","price":659470}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398