کمترین: 
190508
بیشترین: 
194694
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
192447
زمان: 
11/30 18:15
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 30 بهمن 1396
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 30 بهمن 1396 , 192447 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 00:05","price":194694},{"date":"1396/11/30 00:15","price":194140},{"date":"1396/11/30 10:10","price":192078},{"date":"1396/11/30 12:15","price":191924},{"date":"1396/11/30 12:25","price":190508},{"date":"1396/11/30 12:35","price":190754},{"date":"1396/11/30 12:40","price":190539},{"date":"1396/11/30 12:50","price":191155},{"date":"1396/11/30 13:35","price":191924},{"date":"1396/11/30 13:55","price":192232},{"date":"1396/11/30 14:05","price":192078},{"date":"1396/11/30 14:20","price":192386},{"date":"1396/11/30 14:40","price":192324},{"date":"1396/11/30 15:05","price":192540},{"date":"1396/11/30 15:10","price":192632},{"date":"1396/11/30 15:25","price":192694},{"date":"1396/11/30 15:45","price":192848},{"date":"1396/11/30 15:50","price":193001},{"date":"1396/11/30 16:10","price":193094},{"date":"1396/11/30 17:05","price":191862},{"date":"1396/11/30 17:25","price":192201},{"date":"1396/11/30 17:40","price":192324},{"date":"1396/11/30 18:15","price":192447}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398