کمترین: 
142882
بیشترین: 
146022
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
144337
زمان: 
11/30 18:15
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 30 بهمن 1396
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 30 بهمن 1396 , 144337 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 00:05","price":146022},{"date":"1396/11/30 00:15","price":145607},{"date":"1396/11/30 10:10","price":144060},{"date":"1396/11/30 12:15","price":143944},{"date":"1396/11/30 12:25","price":142882},{"date":"1396/11/30 12:35","price":143067},{"date":"1396/11/30 12:40","price":142905},{"date":"1396/11/30 12:50","price":143367},{"date":"1396/11/30 13:35","price":143944},{"date":"1396/11/30 13:55","price":144175},{"date":"1396/11/30 14:05","price":144060},{"date":"1396/11/30 14:20","price":144291},{"date":"1396/11/30 14:40","price":144244},{"date":"1396/11/30 15:05","price":144406},{"date":"1396/11/30 15:10","price":144475},{"date":"1396/11/30 15:25","price":144522},{"date":"1396/11/30 15:45","price":144637},{"date":"1396/11/30 15:50","price":144752},{"date":"1396/11/30 16:10","price":144822},{"date":"1396/11/30 17:05","price":143898},{"date":"1396/11/30 17:25","price":144152},{"date":"1396/11/30 17:40","price":144244},{"date":"1396/11/30 18:15","price":144337}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398