کمترین: 
10437
بیشترین: 
11180
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11153
زمان: 
11/30 23:30
قیمت بیت کوین امروز 30 بهمن 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 30 بهمن 1396 , 11153 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 00:00","price":10783},{"date":"1396/11/30 00:30","price":10778},{"date":"1396/11/30 01:00","price":10698},{"date":"1396/11/30 05:00","price":10574},{"date":"1396/11/30 08:00","price":10518},{"date":"1396/11/30 08:30","price":10546},{"date":"1396/11/30 09:00","price":10524},{"date":"1396/11/30 09:30","price":10440},{"date":"1396/11/30 10:00","price":10437},{"date":"1396/11/30 10:30","price":10472},{"date":"1396/11/30 11:00","price":10470},{"date":"1396/11/30 11:30","price":10712},{"date":"1396/11/30 12:00","price":10790},{"date":"1396/11/30 12:30","price":10820},{"date":"1396/11/30 13:00","price":10821},{"date":"1396/11/30 13:30","price":10780},{"date":"1396/11/30 14:00","price":10936},{"date":"1396/11/30 14:30","price":10987},{"date":"1396/11/30 15:00","price":10932},{"date":"1396/11/30 15:30","price":10949},{"date":"1396/11/30 16:00","price":10930},{"date":"1396/11/30 16:30","price":10891},{"date":"1396/11/30 20:00","price":11180},{"date":"1396/11/30 20:30","price":11108},{"date":"1396/11/30 23:00","price":11089},{"date":"1396/11/30 23:30","price":11153}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398