کمترین: 
2870
بیشترین: 
2890
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2870
زمان: 
11/29 18:20
قیمت منات آذربایجان امروز 29 بهمن 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 29 بهمن 1396 , 2870 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/29 13:50","price":2890},{"date":"1396/11/29 18:20","price":2870}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398