کمترین: 
90
بیشترین: 
90
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
90
زمان: 
11/29 13:50
قیمت روبل روسیه امروز 29 بهمن 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 29 بهمن 1396 , 90 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/29 13:50","price":90}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398