کمترین: 
3820
بیشترین: 
3820
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3820
زمان: 
11/29 13:50
قیمت دلار سنگاپور امروز 29 بهمن 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 29 بهمن 1396 , 3820 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/29 13:50","price":3820}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398