کمترین: 
605
بیشترین: 
605
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
605
زمان: 
11/29 13:50
قیمت کرون نروژ امروز 29 بهمن 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 29 بهمن 1396 , 605 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/29 13:50","price":605}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398