کمترین: 
12719
بیشترین: 
12794
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12719
زمان: 
11/29 16:10
قیمت دینار بحرین امروز 29 بهمن 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 29 بهمن 1396 , 12719 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/29 13:50","price":12794},{"date":"1396/11/29 16:10","price":12719}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399