کمترین: 
12300
بیشترین: 
12400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12300
زمان: 
11/29 16:10
قیمت ریال عمان امروز 29 بهمن 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 29 بهمن 1396 , 12300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/29 13:50","price":12400},{"date":"1396/11/29 16:10","price":12300}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398