کمترین: 
1285
بیشترین: 
1285
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1285
زمان: 
11/29 13:50
قیمت ریال عربستان امروز 29 بهمن 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 29 بهمن 1396 , 1285 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/29 13:50","price":1285}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398