کمترین: 
15500
بیشترین: 
15600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15500
زمان: 
11/29 16:10
قیمت دینار کویت امروز 29 بهمن 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 29 بهمن 1396 , 15500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/29 13:50","price":15600},{"date":"1396/11/29 16:10","price":15500}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399