کمترین: 
5150
بیشترین: 
5300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5150
زمان: 
11/29 18:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 29 بهمن 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 29 بهمن 1396 , 5150 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/29 13:50","price":5300},{"date":"1396/11/29 14:00","price":5200},{"date":"1396/11/29 16:10","price":5180},{"date":"1396/11/29 18:00","price":5150}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398