کمترین: 
3943
بیشترین: 
3970
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3943
زمان: 
11/29 15:10
قیمت دلار کانادا امروز 29 بهمن 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 29 بهمن 1396 , 3943 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/29 13:50","price":3970},{"date":"1396/11/29 14:00","price":3957},{"date":"1396/11/29 15:10","price":3943}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398