کمترین: 
1319
بیشترین: 
1319
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1319
زمان: 
11/29 13:50
قیمت لیر ترکیه امروز 29 بهمن 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 29 بهمن 1396 , 1319 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/29 13:50","price":1319}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398