کمترین: 
6827
بیشترین: 
6853
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6827
زمان: 
11/29 16:20
قیمت پوند امروز 29 بهمن 1396
قیمت پونددر تاریخ 29 بهمن 1396 , 6827 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/29 13:50","price":6853},{"date":"1396/11/29 15:10","price":6840},{"date":"1396/11/29 16:20","price":6827}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398