کمترین: 
5705
بیشترین: 
5752
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5717
زمان: 
11/29 18:00
قیمت یورو امروز 29 بهمن 1396
قیمت یورودر تاریخ 29 بهمن 1396 , 5717 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/29 13:50","price":5752},{"date":"1396/11/29 14:40","price":5705},{"date":"1396/11/29 15:10","price":5752},{"date":"1396/11/29 15:30","price":5729},{"date":"1396/11/29 18:00","price":5717}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398