کمترین: 
659470
بیشترین: 
668620
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
659470
زمان: 
11/29 13:25
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 29 بهمن 1396
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 29 بهمن 1396 , 659470 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/29 13:20","price":668620},{"date":"1396/11/29 13:25","price":659470}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398