کمترین: 
738500
بیشترین: 
759000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
738500
زمان: 
11/29 17:12
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 29 بهمن 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 29 بهمن 1396 , 738500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/29 11:48","price":759000},{"date":"1396/11/29 12:18","price":753000},{"date":"1396/11/29 13:12","price":752000},{"date":"1396/11/29 13:24","price":751000},{"date":"1396/11/29 13:36","price":749000},{"date":"1396/11/29 13:42","price":751000},{"date":"1396/11/29 14:00","price":746500},{"date":"1396/11/29 14:30","price":744500},{"date":"1396/11/29 14:36","price":746500},{"date":"1396/11/29 16:18","price":744000},{"date":"1396/11/29 16:30","price":741000},{"date":"1396/11/29 17:12","price":738500}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398