کمترین: 
736500
بیشترین: 
757500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
736500
زمان: 
11/29 17:12
قیمت نیم سکه امروز 29 بهمن 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 29 بهمن 1396 , 736500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/29 11:48","price":757500},{"date":"1396/11/29 12:06","price":757000},{"date":"1396/11/29 12:18","price":751000},{"date":"1396/11/29 13:12","price":750000},{"date":"1396/11/29 13:24","price":749000},{"date":"1396/11/29 13:36","price":747000},{"date":"1396/11/29 13:42","price":749000},{"date":"1396/11/29 14:00","price":744500},{"date":"1396/11/29 14:30","price":742500},{"date":"1396/11/29 14:36","price":744500},{"date":"1396/11/29 16:18","price":742000},{"date":"1396/11/29 16:30","price":739000},{"date":"1396/11/29 17:12","price":736500}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398