کمترین: 
296000
بیشترین: 
305500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
296000
زمان: 
11/29 17:12
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 29 بهمن 1396
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 29 بهمن 1396 , 296000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/29 11:36","price":305500},{"date":"1396/11/29 12:06","price":303500},{"date":"1396/11/29 12:18","price":302000},{"date":"1396/11/29 13:36","price":298000},{"date":"1396/11/29 13:42","price":302000},{"date":"1396/11/29 14:00","price":300500},{"date":"1396/11/29 14:30","price":298000},{"date":"1396/11/29 14:36","price":300500},{"date":"1396/11/29 16:18","price":298000},{"date":"1396/11/29 16:30","price":297000},{"date":"1396/11/29 17:12","price":296000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398