کمترین: 
440500
بیشترین: 
455500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
440500
زمان: 
11/29 17:54
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 29 بهمن 1396
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 29 بهمن 1396 , 440500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/29 11:36","price":455500},{"date":"1396/11/29 12:06","price":455000},{"date":"1396/11/29 12:18","price":452500},{"date":"1396/11/29 13:36","price":448500},{"date":"1396/11/29 13:42","price":452500},{"date":"1396/11/29 14:00","price":447000},{"date":"1396/11/29 14:30","price":445000},{"date":"1396/11/29 14:36","price":447000},{"date":"1396/11/29 16:18","price":444500},{"date":"1396/11/29 16:30","price":442000},{"date":"1396/11/29 17:12","price":441000},{"date":"1396/11/29 17:54","price":440500}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398