کمترین: 
1466500
بیشترین: 
1487000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1471500
زمان: 
11/29 18:12
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 29 بهمن 1396
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 29 بهمن 1396 , 1471500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/29 11:36","price":1484000},{"date":"1396/11/29 12:18","price":1487000},{"date":"1396/11/29 14:00","price":1474000},{"date":"1396/11/29 14:30","price":1471500},{"date":"1396/11/29 16:18","price":1474000},{"date":"1396/11/29 17:12","price":1466500},{"date":"1396/11/29 18:12","price":1471500}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398