کمترین: 
295000
بیشترین: 
304500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
295000
زمان: 
11/29 17:12
قیمت سکه گرمی امروز 29 بهمن 1396
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 29 بهمن 1396 , 295000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/29 11:36","price":300000},{"date":"1396/11/29 11:48","price":304500},{"date":"1396/11/29 12:06","price":302500},{"date":"1396/11/29 12:18","price":301000},{"date":"1396/11/29 13:36","price":297000},{"date":"1396/11/29 13:42","price":301000},{"date":"1396/11/29 14:00","price":299500},{"date":"1396/11/29 14:30","price":297000},{"date":"1396/11/29 14:36","price":299500},{"date":"1396/11/29 16:18","price":297000},{"date":"1396/11/29 16:30","price":296000},{"date":"1396/11/29 17:12","price":295000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398