کمترین: 
437000
بیشترین: 
453500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
437000
زمان: 
11/29 17:54
قیمت ربع سکه امروز 29 بهمن 1396
قیمت ربع سکهدر تاریخ 29 بهمن 1396 , 437000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/29 11:36","price":450000},{"date":"1396/11/29 11:48","price":453500},{"date":"1396/11/29 12:06","price":451500},{"date":"1396/11/29 12:18","price":449000},{"date":"1396/11/29 13:36","price":445000},{"date":"1396/11/29 13:42","price":449000},{"date":"1396/11/29 14:00","price":443500},{"date":"1396/11/29 14:30","price":441500},{"date":"1396/11/29 14:36","price":443500},{"date":"1396/11/29 16:18","price":441000},{"date":"1396/11/29 16:30","price":438500},{"date":"1396/11/29 17:12","price":437500},{"date":"1396/11/29 17:54","price":437000}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399