کمترین: 
1464500
بیشترین: 
1485000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1469500
زمان: 
11/29 18:12
قیمت سکه بهار آزادی امروز 29 بهمن 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 29 بهمن 1396 , 1469500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/29 11:36","price":1470000},{"date":"1396/11/29 11:48","price":1483000},{"date":"1396/11/29 12:06","price":1482000},{"date":"1396/11/29 12:18","price":1485000},{"date":"1396/11/29 14:00","price":1472000},{"date":"1396/11/29 14:30","price":1469500},{"date":"1396/11/29 16:18","price":1472000},{"date":"1396/11/29 17:12","price":1464500},{"date":"1396/11/29 18:12","price":1469500}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398