کمترین: 
1495250
بیشترین: 
1515500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1501750
زمان: 
11/29 19:06
قیمت سکه امامی امروز 29 بهمن 1396
قیمت سکه امامیدر تاریخ 29 بهمن 1396 , 1501750 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/29 11:24","price":1513000},{"date":"1396/11/29 11:48","price":1515500},{"date":"1396/11/29 12:06","price":1514000},{"date":"1396/11/29 12:18","price":1511500},{"date":"1396/11/29 13:06","price":1507500},{"date":"1396/11/29 13:12","price":1505000},{"date":"1396/11/29 13:18","price":1500000},{"date":"1396/11/29 13:24","price":1500250},{"date":"1396/11/29 13:36","price":1499250},{"date":"1396/11/29 14:12","price":1499750},{"date":"1396/11/29 14:30","price":1499250},{"date":"1396/11/29 14:36","price":1496750},{"date":"1396/11/29 14:42","price":1495250},{"date":"1396/11/29 14:48","price":1497250},{"date":"1396/11/29 15:42","price":1497750},{"date":"1396/11/29 16:06","price":1499000},{"date":"1396/11/29 16:12","price":1499500},{"date":"1396/11/29 16:18","price":1498000},{"date":"1396/11/29 16:30","price":1496500},{"date":"1396/11/29 16:42","price":1496000},{"date":"1396/11/29 17:12","price":1497000},{"date":"1396/11/29 17:36","price":1497500},{"date":"1396/11/29 17:54","price":1498500},{"date":"1396/11/29 18:12","price":1501250},{"date":"1396/11/29 19:06","price":1501750}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398