کمترین: 
4750
بیشترین: 
4777
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4753
زمان: 
11/29 14:10
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 29 بهمن 1396
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 29 بهمن 1396 , 4753 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/29 10:10","price":4777},{"date":"1396/11/29 11:20","price":4774},{"date":"1396/11/29 11:50","price":4763},{"date":"1396/11/29 12:10","price":4751},{"date":"1396/11/29 12:50","price":4750},{"date":"1396/11/29 14:10","price":4753}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398