کمترین: 
4609
بیشترین: 
4738
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4609
زمان: 
11/29 18:00
قیمت دلار امروز 29 بهمن 1396
قیمت دلاردر تاریخ 29 بهمن 1396 , 4609 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/29 10:10","price":4738},{"date":"1396/11/29 11:50","price":4670},{"date":"1396/11/29 12:40","price":4657},{"date":"1396/11/29 13:50","price":4655},{"date":"1396/11/29 15:10","price":4621},{"date":"1396/11/29 15:40","price":4619},{"date":"1396/11/29 16:20","price":4613},{"date":"1396/11/29 18:00","price":4609}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398