کمترین: 
10343
بیشترین: 
11169
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10837
زمان: 
11/29 23:30
قیمت بیت کوین امروز 29 بهمن 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 29 بهمن 1396 , 10837 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/29 00:00","price":10684},{"date":"1396/11/29 00:30","price":10760},{"date":"1396/11/29 02:00","price":10773},{"date":"1396/11/29 05:00","price":11090},{"date":"1396/11/29 05:30","price":11133},{"date":"1396/11/29 06:00","price":11169},{"date":"1396/11/29 06:30","price":11151},{"date":"1396/11/29 08:00","price":10802},{"date":"1396/11/29 08:30","price":10861},{"date":"1396/11/29 09:00","price":10924},{"date":"1396/11/29 09:30","price":10540},{"date":"1396/11/29 10:00","price":10573},{"date":"1396/11/29 11:00","price":10487},{"date":"1396/11/29 11:30","price":10576},{"date":"1396/11/29 12:00","price":10481},{"date":"1396/11/29 13:00","price":10343},{"date":"1396/11/29 14:00","price":10366},{"date":"1396/11/29 14:30","price":10460},{"date":"1396/11/29 15:00","price":10521},{"date":"1396/11/29 15:30","price":10589},{"date":"1396/11/29 16:00","price":10420},{"date":"1396/11/29 17:00","price":10668},{"date":"1396/11/29 19:00","price":10771},{"date":"1396/11/29 19:30","price":10619},{"date":"1396/11/29 20:00","price":10494},{"date":"1396/11/29 20:30","price":10537.3},{"date":"1396/11/29 21:00","price":10677},{"date":"1396/11/29 21:30","price":10699},{"date":"1396/11/29 22:00","price":10701},{"date":"1396/11/29 22:30","price":10755},{"date":"1396/11/29 23:30","price":10837}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398