کمترین: 
1494000
بیشترین: 
1517000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1499500
زمان: 
11/28 19:30
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 28 بهمن 1396
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 28 بهمن 1396 , 1499500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 12:54","price":1517000},{"date":"1396/11/28 13:12","price":1512000},{"date":"1396/11/28 15:00","price":1511000},{"date":"1396/11/28 16:24","price":1509500},{"date":"1396/11/28 18:18","price":1507000},{"date":"1396/11/28 18:30","price":1504500},{"date":"1396/11/28 18:42","price":1499500},{"date":"1396/11/28 19:12","price":1494000},{"date":"1396/11/28 19:30","price":1499500}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398