کمترین: 
1490000
بیشترین: 
1516000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1501000
زمان: 
11/28 19:30
قیمت سکه بهار آزادی امروز 28 بهمن 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 28 بهمن 1396 , 1501000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 12:54","price":1516000},{"date":"1396/11/28 13:12","price":1511000},{"date":"1396/11/28 18:42","price":1501000},{"date":"1396/11/28 19:12","price":1490000},{"date":"1396/11/28 19:30","price":1501000}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398