کمترین: 
310000
بیشترین: 
312000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
310000
زمان: 
11/28 18:42
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 28 بهمن 1396
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 28 بهمن 1396 , 310000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 12:06","price":312000},{"date":"1396/11/28 12:24","price":311000},{"date":"1396/11/28 18:18","price":310500},{"date":"1396/11/28 18:42","price":310000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1399