کمترین: 
459000
بیشترین: 
464500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
459000
زمان: 
11/28 18:42
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 28 بهمن 1396
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 28 بهمن 1396 , 459000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 12:06","price":464500},{"date":"1396/11/28 12:24","price":463000},{"date":"1396/11/28 12:54","price":462000},{"date":"1396/11/28 13:12","price":461000},{"date":"1396/11/28 18:30","price":460000},{"date":"1396/11/28 18:42","price":459000}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398