کمترین: 
309000
بیشترین: 
311000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
309000
زمان: 
11/28 18:42
قیمت سکه گرمی امروز 28 بهمن 1396
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 28 بهمن 1396 , 309000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 12:06","price":311000},{"date":"1396/11/28 12:24","price":310000},{"date":"1396/11/28 18:42","price":309000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398