کمترین: 
758000
بیشترین: 
764000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
758000
زمان: 
11/28 18:42
قیمت نیم سکه امروز 28 بهمن 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 28 بهمن 1396 , 758000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 11:36","price":764000},{"date":"1396/11/28 12:24","price":761500},{"date":"1396/11/28 12:54","price":760500},{"date":"1396/11/28 13:12","price":759500},{"date":"1396/11/28 13:24","price":760000},{"date":"1396/11/28 18:42","price":758000}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398