کمترین: 
1515500
بیشترین: 
1566750
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1515500
زمان: 
11/28 19:18
قیمت سکه امامی امروز 28 بهمن 1396
قیمت سکه امامیدر تاریخ 28 بهمن 1396 , 1515500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 11:36","price":1563250},{"date":"1396/11/28 11:54","price":1565750},{"date":"1396/11/28 12:06","price":1566750},{"date":"1396/11/28 12:54","price":1565250},{"date":"1396/11/28 13:00","price":1564750},{"date":"1396/11/28 13:06","price":1564250},{"date":"1396/11/28 14:36","price":1564750},{"date":"1396/11/28 15:00","price":1560250},{"date":"1396/11/28 15:06","price":1561250},{"date":"1396/11/28 15:30","price":1559250},{"date":"1396/11/28 16:00","price":1557750},{"date":"1396/11/28 16:24","price":1555750},{"date":"1396/11/28 16:54","price":1555250},{"date":"1396/11/28 17:00","price":1554250},{"date":"1396/11/28 18:06","price":1552750},{"date":"1396/11/28 18:12","price":1551750},{"date":"1396/11/28 18:30","price":1549250},{"date":"1396/11/28 19:18","price":1515500}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398