کمترین: 
759500
بیشترین: 
766000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
759500
زمان: 
11/28 18:42
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 28 بهمن 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 28 بهمن 1396 , 759500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 11:30","price":766000},{"date":"1396/11/28 12:24","price":763500},{"date":"1396/11/28 12:54","price":762500},{"date":"1396/11/28 13:12","price":761500},{"date":"1396/11/28 18:30","price":760500},{"date":"1396/11/28 18:42","price":759500}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398