کمترین: 
98429.7
بیشترین: 
98602.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
98429.7
زمان: 
11/28 13:50
قیمت شاخص بورس امروز 28 بهمن 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 28 بهمن 1396 , 98429.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/28 10:50","price":98602.2},{"date":"1396/11/28 11:40","price":98525.8},{"date":"1396/11/28 12:00","price":98492.1},{"date":"1396/11/28 13:50","price":98429.7}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398